Visie

Onze visie

Met Robotic Process Automation (RPA) worden medewerkers ondersteund bij het uitvoeren van administratieve werkzaamheden door een software robot. Hierdoor kan een medewerker zich nog meer richten op het toevoegen van klantwaarde. Dit zorgt voor leuker en uitdagender werk. Het verbeteren van processen met behulp van robots doen wij op basis van 3 pijlers: mens, proces en techniek.

De medewerker staat centraal

We halen de robot uit de medewerker, waardoor deze nog meer in zijn of haar kracht wordt gezet. Daarnaast is de kennis van de medewerkers nodig om processen inzichtelijk te maken en te verbeteren.  Door samen het traject te doorlopen nemen we de mens mee in de mogelijkheden die robots hen bieden en hoe zij deze kunnen gebruiken om nog efficiënter te werken

Het proces

Samen met medewerkers bepalen wij waar robotisering kan worden ingezet. Daarnaast optimaliseren we met behulp van Lean Six Sigma de processen om een perfect proces neer te zetten. RPA is een geweldige tool, om hier optimaal gebruik van te maken moet de basis op orde zijn.  Zo staat er voor de toekomst een stabiel proces waar men verder op kan bouwen.

Techniek

In theorie is ieder systeem geschikt, er wordt immers een laag over de bestaande IT infrastructuur gelegd. De technische mogelijkheden van gebruikte systemen bepalen de mogelijkheden van RPA.

Mens

 • Een medewerker wordt ondersteund in zijn of haar werkzaamheden
 • Een medewerker krijgt meer tijd voor uitdagender werk
 • Een medewerker voegt uiteindelijk meer waarde toe aan een proces

Proces

 • Er worden minder fouten gemaakt
 • Het proces kan 24/7 worden uitgevoerd
 • Processen zijn gemakkelijker op of af te schalen
 • Nog groter effect door een combinatie met procesoptimalisatie (Lean Six Sigma)

Techniek

 • Kopieert menselijke handelingen
 • Is virtueel personeel, 1 robot staat gelijk aan 4 fte
 • Is een laag over de bestaande IT-infrastructuur
 • Binnen enkele weken is de eerste software robot geïmplementeerd

Download nu onze brochure!

Sluit Menu