5 Nederlandse organisaties die werken met RPA

Wat is de status van Robotic Process Automation (RPA) in Nederland. Welke Nederlandse bedrijven zijn er al actief mee aan de slag? In deze blog een kort overzicht van een aantal bekende (en minder bekende) Nederlandse organisaties die RPA al hebben omarmd.

KLM

Onze nationale trots heeft al een groot aantal ‘Virtual employees’ in dienst. Deze worden allemaal aangestuurd door KLM’s Digital Studio van waaruit de gehele digitale transformatie van KLM wordt begeleid. KLM breed worden robots ingezet, bijvoorbeeld bij het proces om vliegtuigonderdelen te vervangen. Het administratieve proces is met behulp van UIpath software versneld (van 1 uur naar 15 minuten). Maar ook de meer herkenbare onderdelen zoals het inplannen van personeel wordt deels met robots opgepakt.

Smallsteps

Om te laten zien dat RPA niet alleen is weggelegd voor grote Nederlandse financiële instellingen, hierbij het voorbeeld van Smallsteps. Eén van Nederlands grootste organisaties (2.700 medewerkers en 240 locaties) op het gebied van kinderopvang heeft inmiddels 60% van haar administratieve processen gerobotiseerd. Met behulp van robots worden alle medewerkers ingeroosterd op alle de verschillende locaties. Maar ook het inschrijven van nieuwe kinderen gebeurd met behulp van robots. De gegevens uit paspoorten worden automatisch ingelezen en verwerkt.

ING

Inmiddels is ING alweer 10 jaar aan de slag met robots ter ondersteuning van hun processen. Via hun Roboplatform werken wereldwijd meer dan 1200 robots. Een belangrijke volgende stap voor ING is het betrekken van ‘Artificial Intelligence’ in deze processen. Bijvoorbeeld bij het inlezen van gegevens uit standaardvelden worden robots nu ook geleerd om informatie uit bijvoorbeeld e-mails te herkennen. Op deze manier worden robots getraind om steeds zelfstandiger informatie te vergaren. Binnen ING worden de robots als onderdeel van het personeel gezien. Dit betekent dat ze ook eigen personeelsnummers hebben en een eigen leidinggevende.

PGGM

Pensioenuitvoerder PGGM maakt sinds 2017 actief gebruik van software robots om haar processen te laten uitvoeren. Inmiddels zijn ruim 27 processen die geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door de inzet van RPA. Een team van meedere developers bepaalt samen met proceseigenaren welke administratieve processen binnen de afdeling pensioenbeheer geschikt zijn. Er is een blauwdruk voor het vaststellen van een geschikt proces tot het in beheer brengen van de robots. Hierbij wordt gewerkt op basis van de Scrum methodiek in 2-weekse sprints. PGGM maakt hierbij gebruik van Automation Anywhere als robot softwareleverancier.

Nationale Nederlanden

In het RPA Center of Excellence worden alle onderdelen van Nationale Nederlanden geholpen om met RPA aan de slag te gaan of verder uit te breiden. Deze centrale afdeling is opgezet om organisatie breed een visie gedragen te laten worden rondom software robotisering.

Sluit Menu