Robotisering en regels

Innovatie in robotisering en AI leidt tot steeds complexere en meer autonome robots. De industriële, commerciële, financiële en sociale gevolgen van intelligente machines beginnen langzaamaan merkbaar te worden en zullen zeker niet afnemen. 

Robotisering en daarmee gepaard Kunstmatige intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in het bedrijfsleven en de maatschappij en heeft op veel manieren invloed op ons leven. Wereldwijde investeringen in AI zijn gegroeid van 282 miljoen euro in 2011 tot 2,4 miljard in 2015. In Nederland maakte het kabinet onlangs nog bekend, ruim 70 miljoen te investeren in AI in 2020.

AI wordt zo geavanceerd dat we serieus moeten overwegen hoe dit wordt gereguleerd. Sommigen gaan zelfs zo ver dat robots wettelijke rechten moeten worden toegekend en mogelijk zelfs worden geclassificeerd als “elektronische personen”

Regelgeving, ethiek en rechten inzake robotisering zijn gebieden van vergaande discussies en debatten. De vooruitgang in AI en robotisering heeft veel implicaties. De belangrijkste hiervan zijn de impact van intelligente robots op handel, financiën en werkgelegenheid. Hoewel er voordelen, nadelen en spectaculaire successen en mislukkingen kunnen zijn, is het duidelijk dat geavanceerde AI en robotica zich in een alarmerend tempo zullen blijven ontwikkelen. Indien juist geïmplementeerd, zijn er aanzienlijke voordelen voor de maatschappij en voor het bedrijfsleven. Er zijn echter problemen met naleving en regelgeving die moeten worden overwogen.

Regulering

Het reguleren van nieuwe technologieën en het beheersen van de impact daarvan, met name met betrekking tot werkgelegenheid en rolvervanging, is geen nieuwe zorg. In de snelle en zeer innovatieve gebieden van AI en robotisering worstelt de regelgever echter om gelijke tred te houden. Disruptieve innovaties zoals Uber of technologieën zoals drones of autonome voertuigen komen bijvoorbeeld op de markt voordat regelgevers deze adequaat kunnen implementeren.

Snelle vooruitgang in AI roept bij sommigen op tot nieuwe regels en bij anderen juist om minder. Regelgeving moet een evenwicht vinden tussen beheersing van risico’s en alles verstikkende groei. Interessant genoeg komt de roep om regulering vaak van disruptors en innoverende denkers zoals Elon Musk, Jaïr Meta en Bill Gates en wordt het steeds duidelijker dat bestaande wetten die aansprakelijkheid, consumentenrecht, eigendomsrecht, intellectueel eigendom en onrechtmatige daad regelen, om er maar een paar te noemen, is mogelijk niet toereikend om de risico’s van snel voortschrijdende AI te controleren en te beheersen.

Het meest uitdagende gebied voor regulering is in verband met de toenemende autonomie waarmee robots en AI-systemen kunnen handelen. Traditionele vormen van aansprakelijkheid vereisen voorzienbaarheid en causaal verband en dit wordt moeilijker naarmate AI meer bedreven wordt in zelfontwikkeling en meer autonoom wordt.

Een robot die autonoom beslissingen kan nemen die voorheen een menselijk oordeel nodig hadden, zoals autorijden, militaire acties uitvoeren, operaties uitvoeren of zorgen voor zieken of ouderen, maakt aantoonbaar morele beslissingen die op hun beurt juridische problemen veroorzaken. Steeds intelligentere robots zullen ons ook vragen stellen voorzien had kunnen zijn en wie echt verantwoordelijk is als er dingen misgaan. Maar voorlopig houdt het nog steeds op bij de fabrikanten van robots en bedrijven die deze inzetten.

Om het risico van aansprakelijkheid tot een minimum te beperken, moeten bedrijven die intelligente machines en AI maken of gebruiken, aan de wet voldoen terwijl deze tegelijkertijd evolueert. Dit is extra moeilijk wanneer regelgeving niet bestaat of niet toepasbaar is bij het oplossen van nieuwe problemen.

Regelgevers moeten de regelgeving op veel gebieden van de juridische discipline wellicht heroverwegen en daarbij creatief zijn en zichzelf misschien innoveren op nieuwe gebieden van juridische discipline.

Bedrijven moeten op de hoogte worden gehouden van nieuwe wetten terwijl ze zich ontwikkelen en moeten in staat zijn om de risico’s van steeds autonomere en intelligente robots te identificeren, te beperken (en misschien zelfs te verzekeren).

Meer weten over de impact van robots op uw organisatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie:

Sluit Menu