Wat zijn de voordelen én nadelen van robotisering?

Robotisering, ook RPA genoemd, is steeds bekender aan het worden en bezig met een grote opmars binnen steeds meer organisaties. Niet alleen de grote multinationals werken er mee, door de ontwikkelingen wordt robotisering ook steeds toegankelijk voor MKB bedrijven en zelfs voor zzp’ers. Men is nog niet overal bekend met RPA. Zoals dat vaak gaat met iets nieuws willen bedrijven, maar ook zeker de medewerkers, weten wat nou eigenlijk de voordelen en nadelen zijn van robotisering. In dit blog wil ik je hierin meenemen en wat dat nou betekent voor jou als  medewerker of voor de organisatie waarin jij werkt.

Laten we beginnen met de nadelen. Ook al zou je die niet willen hebben, je kan er zeker mee te maken krijgen.

De nadelen van robotisering

Hieronder beschrijven wij de eventuele nadelen van robotisering: 

1. Robotisering creëert werkeloosheid.
Bij RPA zal het mes aan twee kanten snijden. Alledaagse repetitieve werkzaamheden kunnen geautomatiseerd worden. Hierdoor zal de behoefte aan medewerkers, die deze werkzaamheden uitvoeren, verminderen. Denk hierbij aan medewerkers die dezelfde gegevens in verschillende systemen overtypen, documenten in systemen plaatsen, controles uitvoeren of mutaties verwerken. De kans bestaat dus dat medewerkers hierdoor hun baan verliezen. Zoals met eerdere automatiseringslagen in het verleden kan RPA banen elimineren wat een bedreiging vormt voor verschillende functies op de arbeidsmarkt. 

2. Complexiteit van implementatie
Doordat RPA nu nog in opmars is en er nog niet veel ervaren developers zijn kan de implementatie ervan een uitdaging opleveren. RPA-projecten hebben daardoor een kans om te mislukken. RPA is niet een oplossing die je zomaar kan implementeren door even een proces te robotiseren. Men denkt vaak uit de potentie vanuit de robot in plaats van eerst naar het proces te kijken vanuit bijvoorbeeld een Lean gedachte.

3. Initiële investeringskosten om te kunnen starten
Dit is vaak één van de grootste besliscriteria voor een bedrijf om te beslissen om wel of niet met robotsering aan de slag te gaan. Bij het overwegen moet er een uitgebreide businesscase worden gebouwd, zowel voor korte termijn als de lange termijn. De opbrengsten die gerealiseerd worden vanuit RPA kunnen snel groeien en zijn vaak in korte tijd al merkbaar. Vaak kan dit eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt om daarmee de business case en het terugverdien potentieel inzichtelijk te maken.

4. Specialisten om robots te bouwen en te onderhouden
Bekwaam personeel kan in de opstartfase een belemmering zijn om met robotisering aan de slag te gaan. Soms is het al lastig om goed personeel te vinden voor de huidige functies, RPA voegt hier nog een drempel aan toe. Zeker nu RPA aan een opmars bezig is, zijn mensen met jaren ervaring lastig te vinden. In deze opstartfase kan je geholpen worden om al de eerste resultaten te bereiken met RPA. Gedurende dit traject kunnen medewerkers extra opgeleid of omgeschoold worden om uiteindelijk manager te worden van de robots.

De voordelen van robotisering

Naast de nadelen die er zijn, zijn er ook veel voordelen aan het toepassen van robotisering. Die in veel gevallen zeker tegen de nadelen opwegen.

1. Verbeteren van de werktevredenheid
Wij zien RPA als een methode om “de robot uit de mens te halen”. Doordat robots het repetitieve werk van de mensen overnemen zal de werkdruk onder de werknemers afnemen. Saai werk hoeven ze niet meer uit te voeren waardoor ze meer tijd over hebben voor werkzaamheden waar mensen de robot makkelijk verslaan. Bijvoorbeeld complexe processen met veel uitzonderingen waar denkkracht nodig is of voor taken waar menselijk contact nog steeds het meeste resultaat oplevert. Ze kunnen zich daar verder in ontwikkelen en werken aan meer competenties om nog meer waarde toe te voegen op het menselijk vlak.

2. Nieuwe banen
Zoals punt 1 van de nadelen bespreekt, kan er binnen sommige functies werkeloosheid ontstaan. Echter robotisering kan ook weer nieuwe banen creëren. De robots moeten ontwikkeld en gemanaged worden. Bedrijven kunnen door de inzet van robots sneller groeien waardoor vanzelf weer nieuwe functies binnen bedrijven ontstaan. De ontstane capaciteit kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verhogen van de kwaliteit van het proces, verbeterde ondersteuning van de klanten en dergelijken.

3. Verhoogde snelheid en kwaliteit zorgen voor meer klanttevredenheid
Met RPA kunnen bedrijven vertrouwen op het versnellen van de doorlooptijd van repetitieve taken. Robots werken sneller dan mensen. Doordat robots geen fouten maken, tenzij je ze verkeerde informatie geeft, ontstaan hierdoor minder herstelwerkzaamheden wat de doorlooptijd ook weer ten goede komt. Uiteindelijk zal dit ook leiden tot een hogere klanttevredenheid. Dit moet ook zeker worden meegenomen bij het opstellen van de business case om met robotsering aan de slag te gaan.

4. Meer waarde halen uit verspillingen
Binnen elk proces zijn er verspillingen. Met robotisering kunnen deze verspillingen worden geminimaliseerd. Hierdoor ‘kosten’ deze verspillingen minder tijd en geld waardoor de impact hiervan binnen de organisatie kleiner wordt. Zodoende worden business cases al snel interessanter om daadwerkelijk te starten

5. Minder last van legacy systemen
Met RPA kan de impact van legacy systemen binnen de organisatie worden verkleind. Wellicht kost een aanpassing veel tijd en geld. Echter doordat de robots snel geïmplementeerd kunnen worden kan de impact van deze systemen worden verkleind en wellicht een tijdelijke oplossing bieden in de huidige omgeving. Het is echter wel van belang dat bedrijven naar de toekomst blijven kijken en hun systemen blijven ontwikkelen om steeds meer toekomstbestendig te worden.

 

Benieuwd wat de voordelen en nadelen van robotisering betekenen voor jouw organisatie?

Zoals je kunt zien zijn er voordelen en nadelen voor robotisering te noemen. Bij de voordelen is dit nog maar het topje van de ijsberg. Wil je de echte impact ervaren en weten wat alle voordelen precies zijn? Neem contact op met RPA Experts om het zelf te ervaren.

Sluit Menu