RPA in de zorg: vijf voorbeelden

Medewerkers in de zorg gaan gebukt onder een zeer hoge werkdruk. Onlangs publiceerde NU.nl een artikel over een dag (hard)werken in de zorg en de hoge werkdruk die ervaren wordt door de werknemers. Hierin werd naast het aannemen van extra krachten, het efficiënter inrichten van processen als oplossing genoemd. Het toepassen van Robotic Process Automation (RPA) kan de oplossing zijn om processen efficiënter te laten verlopen en de werkdruk te verlichten in de zorg.

RPA verlicht de werkdruk in de gezondheidszorg

Zorginstellingen zijn veel tijd kwijt aan administratie. Er is een significante toename van registratielast, die alleen maar verder toeneemt door uitbreidingen in wet- en regelgeving. Echter kan de kostbare tijd van professionals beter besteed worden aan de patiënt dan aan administratieve zaken. RPA kan administratieve taken uit handen nemen en zorgverleners weer de kans geven om het ‘menselijke’ terug te brengen in hun baan. Er is dan bijvoorbeeld weer tijd voor een praatje of een grapje met de patiënt.

De meeste mensen denken bij robotisering in de zorg aan medische of chirurgische robots die behandelingen ondersteunen of uitvoeren. RPA is echter software die je instelt op je computer. Deze software robots kunnen repetitieve werkzaamheden uit handen nemen. RPA heeft niet alleen als voordeel dat medewerkers meer aandacht hebben voor de patiënt, robots zullen de patiëntendata ook foutloos verwerken.

Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd van de verschillende mogelijkheden van robotisering in de zorg.

Rpa in de zorg

Voorbeelden van RPA in de zorg

  1. Het inschrijven bij zorginstellingen kan bijvoorbeeld overgenomen worden door software robots. Een voorbeeld hiervan is als je je wilt inschrijven bij een nieuwe huisarts. De gegevens van je ID-kaart/paspoort en zorgpas hoeven dan niet meer handmatig ingevuld te worden in de systemen, maar worden automatisch ingelezen en ingevuld door een RPA robot.
  2. Het doorverwijzen van patiënten kan ook overgenomen worden door RPA robots. Zorgverleners verzoeken simpelweg de RPA robot om een doorverwijzing van de patiënt en de RPA robot zorgt ervoor dat de juiste stappen worden doorlopen. Mochten patiënten zelf willen overstappen van zorginstelling, dan kan dit ook automatisch verwerkt worden door de RPA software. Het softwareprogramma zorgt er dan voor dat de gegevens van de patiënt automatisch van het ene zorgsysteem naar het andere zorgsysteem worden overgeschreven.
  3. Daarnaast kan de receptenaanvraag volledig geautomatiseerd verlopen door RPA software. Hierdoor kan de procedure van het verwerken en doorsturen van recepten van de zorginstelling naar de apotheek versneld worden.
  4. RPA bots zijn ook uitermate geschikt voor het automatisch controleren van patiëntendossiers. Robots vinden feilloos alle belangrijke gegevens van de patiënt in verschillende systemen: lab resultaten, medicatie, patiënt consent en dieet informatie. Informatie van apotheken en laboratoria wordt automatisch gesynchroniseerd door RPA. Bovendien kan een RPA bot ook de dagelijks terugkomende gegevens van patiënten registeren. De patiëntendossiers worden dan bijvoorbeeld automatisch aangevuld met de registraties van vitale functies of de meest recente bloedwaardes.   
  5. Als laatste willen we het planmatige voordeel benoemen van RPA in de zorg. Robots kunnen bijvoorbeeld de maaltijdregistratie en bed- en werkplanningen overnemen. Het realiseren van een optimale personeelsbezetting is lastig. De RPA software zorgt voor een eerlijk en evenwichtig rooster waarbij hij schakelt tussen de verschillende systemen. Hierdoor worden verschillende factoren (bijv. werktijden van voorgaande weken, ingeplande vakanties, etc.) meegenomen om zo tot een optimaal rooster te komen. In geval van wijzigingen, verwerkt en wijzigt de robot het rooster probleemloos.

Benieuwd wat RPA voor jouw organisatie kan betekenen?

In het kort: zorgverleners verliezen dankzij RPA technologie geen tijd meer met het opzoeken en handmatig verwerken van (patiënt)informatie in de verschillende IT-systemen. RPA zorgt voor korte doorlooptijden, foutloze data, planmatige voordelen en gemotiveerde medewerkers. Immers, de zorgverlener is niet langer onnodige tijd kwijt aan administratieve werkzaamheden, maar kan zijn tijd besteden aan de patiënt.

Onze ervaren consultants helpen je graag om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie. Neem vrijblijvend contact op:

Sluit Menu